St.Georgsdag natursti for gående og syklende

Her er St.Georgsdag natursti for de som vil gå eller sykle

Vinnere blir trukket "live" på Facebooksiden Speidere i Grenlandkrets av nsf kl 21

Her er ruten

LYKKE TIL


Hvor mange av stolpene i dette inngangspartiet er det "glass" i?

2
3
5

Hva er riktig årstall her?

1932
1927
1925

Hvor mange "fotball mål" er det på denne lekeplassen?

0
2
1

Hva slags bokstaver skjuler seg her?

O D D R A N E
O D X U
W I G W A M

Hvor mange personer er navngitt på dette monumentet?

24
36
33

Hvem har vi fjernet fra denne grafittien?

Pikachu
Spiderman
En bever

Hva slags ferdsel er forbudt?

Villmanns
Rågjenger
Motorisert

Hva henger i dette treet?

En gatelykt
En sykkel
En handlevogn

Hva heter dette byggverket?

La Bird Tit Titt
Børsesjø fuglepanorama
Børsesjø fugleamfi

Hvilke nummer står på det gule skiltet her?

302
304
306

Hvor mange dører er det egentlig på denne veggen?

0
1
2

Hva er riktig nummer her?

LA 8 pv
LS 16610
EVO 21729

Hvor mange stolper med tau igjennom er det i "dumpa" her?

19
27
23

Hva står på dette skiltet?

Frogner nord
Frognersvingen
Stompaskole gata

Hva mangler på bildet her?

Coka Cola reklameskilt
Postkasse
Shampo reklame

Hva slags innstallasjon har vi fjernet på bildet?

En brannhydrant
En telefonkiosk
En lyktestolpe

Navn:
Epost:
Telefon: