Historie

Fra vår saga:

Året var 1945 - freden var igjen kommet til Europa etter 6 års krig - 5 år i Norge.
Speiderarbeidet hadde vært forbudt siden 1941.
I Skien KFUM var det to studenter som ivret etter å komme igang med et speiderarbeide i regi av KFUM, Erik Kullerud og Thorbjørn Haugedal.
1. september ble 8. Skien - den gang Skien 1. KFUM tropp stiftet. Allerede iløpet av det første året var interessen så stor at det ble delt i to tropper.
I 1947 gikk KFUM korpset inn i Norsk Speidergutt-Forbund og vi fikk det nummer som vi siden har benyttet: 8. Skien.
De første årene var turbulente på ledersiden. Troppsledere kom og gikk. Det var først under Josef Gundersen at det ble orden på sakene. I tre år ledet han troppen inntil Arvid Hellstrøm overtok, først som troppsassistent og fra 1952 som troppsleder.
Medlemstallet økte og det var god aktivitet. Ikke minst kom leirlivet inn i ordnede former med leirdeltakelse hver sommer.
I 1955 flyttet Arvids forlovede til byen fra Oslo. Ragnhild startet opp vår ulveflokk den 12. september. Siden den dato har flokken vært i kontinuerlig drift.
8. Skien var med to enheter, flokk og tropp blitt en gruppe med Arvid som gruppeleder.

Vi fikk etter hvert knyttet til oss flere ledere og 6. august 1960 ble roverlaget "Mjølner" stiftet med Arvid som den første lagleder. En ny leder, Jan Erik Kopperud, overtok ledelsen av troppen. Med et roverlag var vi en fullt utbygget gruppe.

I årene som fulgte hadde vi god søkning, og medlemstallet økte fra år til år. I et par perioder hadde vi hele tre ulveflokker.

Midt i 1970 årene var samarbeidet med speiderpikene blitt tettere. I en periode samkjørte vi med Skien 4. gruppe av KFUK, men ønsket om å ta jenter inn i vår egen gruppe ble etter hvert avgjørende. Fra 1976 ble jenter medlemmer av 8. Skien. Det var da inngått en samarbeidsavtale med de tre speiderforbundene i Norge.

Etter lange forhandlinger mellom de tre forbundene ble Norsk Speidergutt-Forbund og Norsk Speiderpike-Forbund enige om å slå seg sammen. KFUK speiderne trakk seg fra samarbeidet og dro med seg KFUM speiderne ut av N.S.F. Den 23. april 1978 ble Norges speiderforbund stiftet.

1980 og 1990 årene  ble en brytningstid i norsk speiding. Det oppsto en del problemer, ikke minst når det gjaldt speiderdrakt, arbeidsprogram og ledertrening.
Spesielt når det gjaldt arbeidsprogrammet, ble det i årene som fulgte mange "prøv og feil" programmer. Vi var en del grupper som ikke ville være med på denne "karusellen" og holdt fast ved programmet til det tidligere gutteforbundet.

I begynnelse av 1980 kom det også til en ny arbeidsgren, Beverarbeidet. Med dette arbeidet kunne vi ta inn 6 og 7 åringer. Kampen om medlemmer hadde etter hvert tilspisset seg mellom ulike typer organisasjoner. Vi opplevde også at mange av de ting som hadde vært forbeholdt speiderne, ble tatt opp av andre organisasjoner og foreninger.
Arbeidet har gjennom årene gått i bølgedaler med stor og liten søkning av nye gutter og jenter.

Akitivitetene har gjennom årene vært allsidige. I en lang periode var våre Englandsturer hver fjerde år attraktive - i perioden 1964 til 2000 ble det gjennomført ni turer.
Gruppens 50 års jubileum i 1995 ble feiret stort. I samarbeidet med Selskapet for Skien Bys Vel ga vi ut en bok "Speiding er toppen" som kom i byselskapets serie "Byminner".
Det ble også arrangert en to ukers busstur gjennom Europa ned til den internasjonale speiderhytta i Sveits.

Gjennomårene har gruppen deltatt i vel 80 leir-og turarrangementer. Målet er jo å forsøke å få til et arrangement hvert år, leirlivet er speiderlivets topp.

Av andre faste arrangementer gjennomføres hvert år en en skidag eller vinterturdag hvis snøen svikter. Ved stor velvillighet fra familien Gurholt på Gravli har vi fått disponere deres eiendom til denne skidagen.

Gjennom årene har vi hatt ulike typer hytter som mål for våre turer. I mange år fikk vi disponere en koie tilhørende Treschow-Fritzøe i Larvik, beliggende ved Skisjø. Vi måtte tilslutt finne oss andre mål og vi vekslet mellom Siljan og Luksefjelltraktene.

I slutten av 1990 årene fikk vi muligheten til å overta vår nåværende hytte, Lundseter. Eiendommen hadde i mange år vært eid av 1. Skien speidergruppe. Nå var det ikke lenger drift i 1. Skien, og vi fikk anledning til å kjøpe stedet - på leid grunn av Løvenskiold-Fossum.
Lundseter har svart til våre forventninger, og iløpet av de siste år har vårt roverlag stått for en gjennomgripende oppgradering av stedet, ikke minst med byggingen av en stor gapahuk.
Gruppens enheter legger sine utemøter til stedet som derfor blir meget flittig benyttet.
I tillegg til vår egen hytte, er vi medeier i Skiensspeidernes hytte ved Heivannet.

Gjennom årene har gruppen hatt en meget stabil lederstab. Arvid overlot gruppeledelsen til Sissel Pihl i 1997 etter 42 år som gruppens leder. Sissel var ingen nykommer i "gamet" ettersom hun hadde 25 års erfaring som leder for vår ulveflokk.
Når det gjelder en fortegnelse av de øvrige ledere i gruppen kan du klikke på "Om oss". Da vil du få vite mer.

Vi har for øvrig et meget godt samarbeide med Skien KFUK og KFUM hvor vi er lokale medlemmer og har våre lokaler. Som en gjentjeneste overfor foreningen selger vi lodder i deres lotteri og deltar i den årlige familiegudstjenesten i november hvert år.

Gruppen nærmer seg 65 års jubileet, men er så men ingen "olding" av den grunn.
Speidingen burde være like aktuell i dag som den alltid har vært. Kanskje kan den være noe for deg som leser denne hjemmesiden vår: Forsøk da vel!