Vil du bli speider?

Vil DU bli speider?

VIL DU BLI SPEIDER?

Vi har følgende tilbud

1 – 4 klasse: mandag kl. 18.00 – 19.30
5 – 10 klasse: mandag kl. 18.00 – 19.30
VGS – oppover: mandager fra ca. 19.30 (ca. hver 14. dag)
(I tillegg til møter kommer leir, turer osv.)

Vi har møter ute på Lundseter ved Heivannet (frem til høstferien), og Holbergsgate 3

Vi tar imot nye medlemmer mandag 24/8, 31/8 og 7/9

Mer info på 8skien.no, blimedlem@8skien.no eller 95272335 (Jon)

(Til de av dere som savner terminlisten, kan vi fortelle følgende: "Vi vet ikke helt hva vi kan planlegge i tiden fremover, men det jobbes med en jubileumsfest og en ut i det blå tur (noe i likhet med turen til Teknisk museum, tenker vi). Disse arrangementene vil vi varsle i god tid pr sms. Ellers vet vi ikke hva som gjennomføres av arrangementer i Skiensspeiderne eller på krets nivå.)

Enn så lenge så avholder vi møter ute på Lundseter, hver mandag fra kl. 18.00 - 19.30 (rovere varsles pr. sms)

Her er hva vi forventer alle som kommer på møtene/samlingene våre:

  • Man skal ha god hånd- og hostehygiene.

  • Man skal holde minst én meter avstand til andre (det kan gjøres unntak på f.eks. sommerleir for deltakere under 20 år og arrangørene).

  • Personer med forkjølelsessymptomer og personer med andre luftveisinfeksjoner skal holde seg hjemme. Det gjelder også personer i karantene eller isolasjon.

Spørsmål besvares etter beste evne på tlf 95272335 (Jon)