Ulvungene på biblioteksbesøk

Her er litt om Ulvungenes besøk på biblioteket

Mandag 9 januar var flokken på bibliotekbesøk. Vi ble vist rundt av en hyggelig dame. Noen fikk lånekort og lånte med seg bøker hjem. Alle ulvungene oppførte seg eksemplarisk og rakk opp hånden når det var noe å spørre om. Et koselig og lærerikt møte